Om Tröskvägens Samfällighetsförening

En samfällighet är ett antal fastigheter som har andel i en viss egendom.
Den gemensamma egendomen på Tröskvägen udda förvaltas av Tröskvägens Samfällighetsförening.

Föreningen är en samfällighetsförening enlig lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen är registrerad hos Lantmäteriet i Stockholm.
Föreningen är en juridisk person. Föreningens stadgar är fastställda av Länsstyrelsen.

Organisationsnummer:716420-5671

Den förvaltade gemensamma egendomen har anläggningsnummer: GA:60

Föreningen har lagfart för den gemensamt ägda fastigheten: Viksjö 4:4

Föreningens adress:
Tröskvägens Samfällighetsförening
Tröskv. 7
175 52 Järfälla

Kontaktuppgifter

Bankgiro: 769-4698


SLAGAN – SAMFÄLLIGHETENS SYMBOL

Nedanstående bild återfinns på de flesta sidorna. Det är kanske inte så lätt att förstå vad den visar. Det är gammaldags slagor som användes vid tröskning. Bilden används som symbol för samfälligheten.

gammaltroska_huvud

Tröskvägens samfällighetsförening förvaltar den samfällda egendomen för fastigheterna på Tröskvägen udda i Viksjö, Järfälla kommun.