Råd och tips

Här hittar du en sammanställning med tips och råd om hur man kan skydda sig mot inbrott:

 1. Lås dörrarna även när du är hemma.
 2. Glöm inte att låsa garagedörren. En öppen dörr lämnar längans alla garage öppna för obehöriga.
 3. Tag bort handtagen på öppningsbara fönster som inte är låsbara. Det finns täckbrickor att köpa så att det ser bra ut och som möjliggör att ett löst handtag kan användas vid vädring eller tvätt. Alternativt kan ordentliga fönsterlås monteras. Observera att det inte räcker med ett låsbart handtag. Låskolven har oftast inte tillräckligt inträngningsdjup och fönstret blir lätt att bända upp.
 4. För altandörrarna så bör man ha låsbara handtag. För att förhindra att sprintarna slås ut så bör dörrarna säkras i bakkant med tre (per dörr) kraftiga metallstavar som passar i hål i karmen. Kan tillverkas av bultar som skruvas in i dörren och därefter sågas bultskallarna av och hål borras i karmen.
 5. Alla lås bör vara av modern typ med hakreglar. Detta gäller även altandörrarnas låsanordningar.
 6. Dörrspeglarna på altandörrarna är normalt av en tämligen vek konstruktion och kan sparkas in. Montera därför en plåt (aluminium är relativt lätt att arbeta med) mellan de två dörrhalvorna så går det inte så lätt att ta sig in. Ett alternativ är också att klä dörrarnas utsidor med träpanel.
 7. Altandörrar bör skyddas utvändigt med en antibrytlist, typ Secustrip, som täcker dörrarnas hela längd. Ett alternativ som kan användas på både dörrar och fönster är att montera gångjärn invändigt enligt följande beskrivning. Avsikten är att på ett enkelt och billigt sätt komplettera låsningen.
  Beskrivning av montering:
  Ta vanliga gångjärn. Slipa ner stiftet och dra ur sprinten. Skaffa en ny sprint ca 1 mm mindre i diameter och ca 3 cm längre än originalet. Bocka den nya sprinten 90° ca 2 cm från toppen. Sätt i den nya sprinten i gångjärnet och placera det på karmens insida på samma sida som låset och mitt emellan lås och nederkant. Skruva fast. Gör likadant med ett nytt gångjärn mitt emellan lås och överkant. Måla sedan över gångjärnen så att det ser snyggt ut. Dra ut sprinten när du är hemma och använder dörrar och fönster. När huset är tomt så skall sprintarna sitta i gångjärnen.
 8. För att undvika inbrott via balkongen bör dörrarna säkras med gångjärn.
 9. Se över utomhusbelysningen. Framförallt på baksidan där tjuven oftast kan arbeta ostört i skydd av mörker och där insynen oftast är sämre. Montera en sensor som tänder ljuset om något rör sig där. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute. Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset.
 10. De ej öppningsbara fönstrens lister utomhus bör skruvas fast med envägsskruv minst 6 st per fönster.
 11. Förvara trädgårdsredskap inlåsta så att de ej kan användas för att krossa fönster eller att bryta sig in i ditt eller grannars hus. Förvara stegar in eller fastlåsta så att de ej kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster.
 12. Placera kameror, datorer och annan stöldbegärlig egendom så att de ej syns så lätt utifrån. Ordna en värdeförvaring typ bankfack eller eget värdeskåp till huset som är ordentligt fastsatt.
 13. Inventera, fotografera eller videofilma hemmet och speciellt de värdefulla sakerna. Förvara dokumentationen i bankfack. Bra att ha när något har inträffat och polis och försäkringsbolag skall kontaktas.
 14. Märk speciellt stöldbegärlig egendom. Man kan låna märkpenna mm av polisen i Jakobsberg. Det finns nu en ny metod med mikropunkter. Kolla på www.stoldskyddsforeningen.se.
 15. Se till att inte ha morgontidning, post eller reklam i brevlådan när du är bortrest. Be en granne eller bekant att tömma lådan varje dag.
 16. Ett effektivt inbrottslarm är ett bra sätt att skydda sig. Tjuvar väljer i första hand hus utan larm.