Städområdesanvar

Tillsammans håller vi våra grönytor fina

I vårt område har vi gemensamma ytor som gräsmattor, buskar och träd. Områdena sköts om av oss i samfälligheten.

Även gångarna mellan våra huslängor, brandgångarna, ska hållas efter från gräs, sly och buskar.

En karta över vilka områden och vad som ska göras finns här:

Ansvarsområden och karta över området